Dokumenty wg tagu: oferta

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
354 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny i wybor... 2021-08-06
141 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 60/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsze... 2006-12-29
118 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 37/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie powołania biegłych do oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówie... 2006-07-25
103 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 22/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie powołania biegłych do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postę... 2006-05-30
81 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 27A/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsz... 2005-12-13
72 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 19/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsz... 2005-08-18
69 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 16A/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej of... 2005-07-05
68 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 16/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2005-06-27
57 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ... 2005-04-28
56 2005 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2005r. w sprawie zmian w składzie Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystni... 2005-04-13