Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 22/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie powołania biegłych do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego i wyboru najkorzystniejszej oferty w tymże postępowaniu przetargowym na „Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budynków trzech wydziałów i hali sportowej, będących składowymi Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW w Warszawie wraz z zagospodarowaniem i projektem infrastruktury technicznej (sieci) terenu”

pozycja 103
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2006-05-30
rok 2006
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wniosek budowa oferta przetarg
załączniki