Dokumenty wg tagu: odznaczenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
121 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odzna... 2021-03-26
38 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 8/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Medal... 2018-02-26
217 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Krzyża... 2015-05-22
241 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 36/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odzna... 2015-03-26
130 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych 2014-04-24
116 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 27/2014 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych 2014-03-20
266 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 156/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 58/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie trybu pracy Senackiej Komisji ds. Odznaczeń o... 2013-10-24
134 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zaopiniowania kandydatur do odznaczeń państwowych i resortowych 2013-03-20
273 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 150/2012 Senatu UKSW z dnia 25 września 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 107/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie nadania Medali Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w W... 2012-09-25
230 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.w sprawie nadania Medali Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-07-10