Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 5/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Statutu UKSW oraz zebrania wyborczego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w celu wyboru elektorów Uniwersytetu i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do następnych głosowań

pozycja 14
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-01-26
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki niebędący nauczycielem zebranie wyborcze
załączniki