Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 41/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie rejestracji dorobku publikacyjnego przez nauczycieli akademickich oraz doktorantów odbywających kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz obowiązku posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami autorów publikacji ORCID (Open Research ad Contributor ID)

pozycja 306
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-07-24
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktorant dorobek nauczyciel akademicki publikacje elektroniczny identyfikator c. mechanizmy kontroli 10. dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
załączniki