Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 7/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie ponownego zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 15 ust. 3 Statutu UKSW, w celu wyboru elektora Uniwersytetu i ustalenia zasad przechodzenia kandydatów do następnych głosowań

pozycja 47
rodzaj Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-02-23
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria Uniwersytecka Komisja Wyborcza
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi nauczyciel akademicki elektor zebranie wyborcze
załączniki