Dokumenty wg tagu: kurs języka

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
70 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2012 Rektora UKSW z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia komercyjnego Kursu metodologicznego dla nauczycieli języka polskiego jako obceg... 2012-04-12
79 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2012 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie utworzenia komercyjnego Kursu metodologicznego dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wydziale Nauk Humanistyc... 2012-03-07
58 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2007 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie opłaty za kurs języka polskiego dla obcokrajowców zamierzających podjąć naukę w Polsce 2007-06-25
57 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 25/2007 Rektora UKSW z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie organizacji zajęć z języka polskiego dla cudzoziemców studiujących w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w... 2007-06-25
46 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wysokości opłaty za letni kurs języka polskiego i kultury polsk... 2006-06-14
41 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zasad organizowania zajęć z języka polskiego jako obcego dla cudzo... 2006-05-16
13 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 13/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie powołania w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistyczn... 2006-04-07
12 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie powołania w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Nauk Humanistyczn... 2006-03-06