Dokumenty wg tagu: korekta

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
176 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 22/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo – finansowego UKSW na 2019 rok 2020-03-06
81 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2018 rok 2019-02-25
351 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 133/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2017 rok 2017-12-29
477 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 241/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2016 rok 2016-12-21
253 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2014 rok 2014-12-18
284 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2013 rok 2013-12-19
283 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2013 rok wn... 2013-12-19
282 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty ze Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-fin... 2013-12-19
137 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2012 rok 2013-03-20
189 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010 2010-11-25