Dokumenty wg tagu: korekta

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
351 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 133/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2017 rok 2017-12-21
477 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 241/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2016 rok 2016-12-15
253 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2014 rok 2014-12-18
284 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2013 rok 2013-12-19
283 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2013 rok wn... 2013-12-19
282 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2013 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia korekty ze Sprawozdania z wykonania planu rzeczowo-fin... 2013-12-19
137 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2013 Senatu UKSW z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie korekty Planu rzeczowo-finansowego UKSW na 2012 rok 2013-03-20
189 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie korekty planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010 2010-11-25
158 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 57/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r.w sprawie korekty planu inwestycyjnego i remontów UKSW na rok 2010(do uchwały Nr 29/2010 25 marca 2010 r) 2010-06-24
8 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 43/2008 Rektora UKSW z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kalkulacji finansowych studiów niestacjonarnych, niestacjo... 2008-11-04