Dokumenty wg tagu: konta pocztowe

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
524 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 150/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 1/2016 Rektora UKSW w sprawie zasad ujednolicenia adr... 2021-12-07
75 2018 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2018 r. zmieniającą Decyzję Nr 1/2016 Rektora UKSW z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie... 2018-04-13
48 2016 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 6/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 lutego 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2016-02-05
1 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie zasad ujednolicenia adresów kont poczty elektronicznej oraz prowadze... 2016-01-08
76 2015 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie elektronicznej korespondencji służbowej oraz zasad korzystania z kon... 2015-04-23
264 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2014 Rektora UKSW z dnia 13 maja 2014 r. zmieniająca decyzję nr 1/2014 Rektora UKSW z dnia 3 marca 2014r. w sprawie elektronicznej korespondencji służbowej oraz zasad korzyst... 2014-05-13
269 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie elektronicznej korespondencji służbowej oraz zasad korzystania z kont po... 2014-03-03