Dokumenty wg tagu: katedra

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
132 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 26/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Prawa i Administracji 2017-05-12
87 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych 2017-03-23
475 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 239/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Humanistycznych 2016-12-15
457 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2016-11-25
449 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 233/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o zmianie struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2016-11-17
49 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie zmiany nazw katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2016-02-11
42 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o zmianie nazw katedr na Wydziale Nauk Pedagogicznych 2016-01-28
2 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy katedry na Wydziale Nauk Humanistycznych 2015-01-14
254 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 165/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie opinii o zmianie nazwy katedry na Wydziale Nauk Humanistycznych 2014-12-18
22 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2013r. w sprawie zmian w strukturze Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW 2013-10-28