Dokumenty wg tagu: instytut

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
819 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 371/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 198/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2020-10-01
818 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 370/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2020-10-01
766 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 320/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Matematyki na Wydziale Mat... 2020-10-01
765 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 319/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Fizycznych na Wydzia... 2020-10-01
764 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 318/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Psychologii na Wydziale Filo... 2020-10-01
763 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 317/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Filozofii na Wydziale Fil... 2020-10-01
762 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 316/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Chemicznych na Wydzia... 2020-10-01
761 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 315/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Nauk Teologicznych na Wydzia... 2020-10-01
760 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 314/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego na Wydz... 2020-10-01
759 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 313/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wicedyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów na Wyd... 2020-10-01