Dokumenty wg tagu: instytut

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
51 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 6/2011 Rektora UKSW z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Instytutu Muzeologii 2011-01-12
53 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2011 Rektora UKSW z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Instytutu Studiów nad Rodziną w Bibliotekę Wydziału Studiów nad Rodziną 2011-01-10
201 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 100/2010 Senatu UKSW z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Instytutu Muzeologii 2010-12-16
9 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r.w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Humanistycznych Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa 2010-12-09
8 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie utworzenia Katedry Teorii Kultury i Międzykulturowości w Instytucie Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa na Wydzia... 2010-12-09
4 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2010 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2010-12-09
193 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 92/2010 Senatu UKSW z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie na Wydziale Nauk Humanistycznych Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa 2010-11-25
151 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Studiów Podyplomowych Wychowanie ku wartościom w praktyce szkolnej według nauczania papieża Jana Pawła II w I... 2010-06-24
149 2009 Uchwała Senatu Uchwała nr 68/2009 Senatu UKSW z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na włączenie w struktury UKSW Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ" 2009-06-25
34 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 25/2009 Rektora UKSW z dnia 4 czerwca 2009 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 2009-06-04