Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 33/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie opinii o utworzeniu jednostek organizacyjnych w Instytucie Nauk Medycznych na Wydziale Medycznym. Collegium Medicum

pozycja 224
rodzaj Uchwała Senatu
data publikacji 2021-05-20
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi instytut struktura organizacyjna wydział medyczny
załączniki