Dokumenty wg tagu: harmonogram

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 95/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2013r. zmieniające zarządzenie nr 32/2013 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2013 r.w spra... 2013-12-03
50 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 32/2013 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2013 r. w ... 2013-08-30
73 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 32/2013 Rektora UKSW z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2013/2014 2013-05-20
23 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2012 Rektora UKSW z dnia 28 września 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2012/2013 z póź... 2012-09-28
30 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2012 Rektora UKSW z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 38/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2012/2013 zmieni... 2012-09-07
44 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2012 Rektora UKSW z dnia 23 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2012/2013 2012-07-23
49 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2012 Rektora UKSW z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2012/2013 2012-06-29
64 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 23/2012 Rektora UKSW z dnia 20 kwietnia 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie harmonogramu zajęć w roku a... 2012-04-20
69 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 18/2012 Rektora UKSW z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. harmonogramu zajęć w roku akademickim 2011/2012 z późniejs... 2012-04-17
14 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2011 Rektora UKSW z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2011/2012 2011-10-27