Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 5/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 lutego 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 110/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2022/2023 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 30
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-02-01
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna stypendium dochód doktorant socjalne zarządzenie zmieniające
załączniki