Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 58/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie organizacji kształcenia przygotowującego studentów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotu lub prowadzonych zajęć lub nauczyciela psychologa

pozycja 430
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-10-25
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi doktorant student zarządzenie zmieniające zawód nauczyciel
załączniki