Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 77/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej na rok akademicki 2023/2024 Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 501
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2023-12-11
rok 2023
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi pomoc materialna dochód doktorant
załączniki