Dokumenty wg tagu: doktorant

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
226 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia d... 2015-04-23
63 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 64/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie nr 48/2011 Rektora UKSW z dnia 30 listopada 20... 2014-10-01
157 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 68/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwalę nr 40/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na ro... 2014-05-29
129 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 40/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2014/2015 2014-04-24
13 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego... 2013-11-22
241 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 137/2013 Senatu UKSW z dnia 26 września 2013 r. zmieniająca uchwałę nr 44/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie... 2013-09-26
145 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów na rok akademicki 2013/2014 2013-04-25
5 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2012 Rektora UKSW z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2012-12-13
6 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2012 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie ... 2012-12-05
287 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 164/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji dyscyplinarnych dla doktorantów 2012-10-25