Dokumenty wg tagu: dodatkowe wynagrodzenie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
82 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 33/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez R... 2019-02-25
19 2018 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na... 2018-01-25
227 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na r... 2017-07-13
102 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 17/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na... 2017-04-06
247 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2016 r. w s... 2016-07-13
187 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie wynagradzania za prace związane z postępowaniem rekrutacyjnym na ... 2016-05-31
71 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2015 Rektora UKSW z dnia 30 września 2015 r.... 2015-12-19
45 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie dodatkowych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich 2015-09-30
242 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 35/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ... 2015-03-26
161 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na zwiększenie wynagrodzeń oraz zasad podziału wpływów z odpłatnej działalności dydakt... 2010-06-24