Dokumenty wg tagu: budynek

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 20/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 06 czerwca 2007 r. w sprawie przydzielenia lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 30/34 m 47 w Warsza... 2009-03-13
17 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 16/07 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej o... 2009-03-13
7 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6A/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2007 r. zmieniająca decyzję nr 6/2007 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny... 2009-03-12
8 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej ofe... 2009-03-12
6 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru wniosków o dopuszczeni... 2009-03-12
3 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Budowę Centrum Edukacji i Badań I... 2009-03-12
1 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 1/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na „Budowę Centrum Edukacji i Badań In... 2009-03-12
179 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie prac projektowych w ramach realizacji in... 2006-12-21
178 2006 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2006 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji inwestycji wieloletniej pod n... 2006-12-21
116 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 35/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru 5 uczestników nego... 2006-06-30