Dokumenty wg tagu: biblioteka

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
492 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zachowania na serwerach... 2022-11-22
490 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 144/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2022-11-22
55 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia systemu Alma wraz z wyszukiwarką Pr... 2022-02-24
2 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 2/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana W... 2022-01-04
253 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uni... 2021-06-01
24 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 9/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji do Bibliot... 2021-01-26
23 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 8/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Nauk Pedagogicznych do Bibliotek... 2021-01-26
22 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie włączenia Biblioteki Wydziału Nauk Humanistycznych do Bibliote... 2021-01-26
972 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 332/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o włączeniu bibliotek wydziałowych do struktury organizacyjn... 2020-12-21
328 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 2019-10-01