Dokumenty wg tagu: biblioteka

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. ocen... 2017-01-24
486 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 84/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2016-12-22
470 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Biblioteki Wydziału Studiów nad Rodziną 2016-12-15
438 2016 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie składu Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020 2016-11-14
236 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 35/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Kar... 2016-06-30
71 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zasad wprowadzania danych do Bazy Publikacji UKSW i raporto... 2014-10-31
200 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 111/2014 Senatu UKSW z dnia 25 września 2014 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5 lat w Bibliotece UKSW 2014-09-25
259 2014 Decyzja Rektora Decyzja Nr 11/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu na s... 2014-09-18
175 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 86/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opinii o rozpisanie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Bibliotece UKSW 2014-06-26
7 2013 Pismo okólne Pismo Okólne nr 7/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie składu Rady Bibliotecznej 2013-12-10