Dokumenty wg tagu: badań naukowych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
58 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 58/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia podstawowych wzorów umów do Regulaminu zarządzania p... 2015-11-19
12 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 12/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zasad wnioskowania i rozliczania projektów badawczych finansowanych... 2015-03-06
153 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2013 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 123/2012 Senatu UKSW z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju dydaktyki i badań Uniwer... 2013-04-25
246 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 123 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju dydaktyki i badań Uniwersytetu Kardynała S... 2012-07-10
147 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 24 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie utworzenia Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją na Wydziale ... 2012-03-22
33 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2011 Rektora UKSW z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie przydzielania i rozliczania dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi zw... 2011-06-01
18 2002 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zasad rozliczeń badań statutowych i własnych w UKSW 2002-06-13