Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 36/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Akademickiej – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

pozycja 148
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2021-04-22
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi utworzenie centrum akademicki inkubator przedsiębiorczości
załączniki