Szczegóły dokumentu

Decyzja 7/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia sprzętu komputerowego dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie