Dokumenty wg tagu: c. mechanizmy kontroli 15. mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2023 Decyzja Prorektora Decyzja 7/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia sprzęt... 2023-03-02
516 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 156/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniająca Decyzję Nr 410/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2022-12-01
492 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zachowania na serwerach... 2022-11-22
332 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia ... 2022-08-29
308 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-07-22
286 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 63/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zawierania przydzielenia uprawnień administratora na sprzęcie służ... 2022-07-12
171 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2022 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regul... 2022-05-10
167 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 50/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 r. uchylająca Decyzję Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ... 2022-05-04
166 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 38/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora UKSW w sprawie zawierania umów o o... 2022-05-04
165 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Systemu Poczty Elektronicznej UKSW 2022-05-04