Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
19 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia ... 2023-01-30
544 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 112/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wydawnictwa Naukowego UKSW 2022-12-20
491 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 109/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zasad wjazdu, parkowania i udostępniania miejsc... 2022-11-22
394 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 13/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 204/2019 Senatu U... 2022-10-06
330 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 24/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznaw... 2022-08-24
332 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia ... 2022-08-29
316 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu powoływania i pracy egzaminatorów ora... 2022-08-10
312 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-07-26
308 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-07-22
305 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lipca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 41/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2022-07-21