Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
69 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu... 2024-03-21
492 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Narodowego Centrum Polityki Zdrowotne... 2023-11-27
346 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura Karier 2023-09-26
344 2023 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 50/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2023-09-26
332 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 48/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2023-09-20
276 2023 Decyzja Rektora Decyzja Nr 76/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie utworzenia czasopisma naukowego „Idiolekty” 2023-06-30
202 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 31/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Myśli Bł. Stefana Wyszyńskiego 2023-06-02
107 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwer... 2023-03-28
82 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2021 Rektora UKSW w sprawie wprowadzenia Regula... 2023-03-07
78 2023 Decyzja Prorektora Decyzja 7/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia sprzęt... 2023-03-02