Dokumenty wg tagu: regulamin

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
309 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 89/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uniwersytetu Otwartego 2021-06-29
290 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o Regulaminie Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu K... 2021-06-29
289 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzania Regulaminu-Statutu Studiów nad Rodziną 2021-06-28
288 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu-Statutu Wydziału Prawa Kanonicznego 2021-06-28
287 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 62/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu-Statutu Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej 2021-06-28
286 2021 Uchwała Senatu Uchwała Nr 61/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu-Statutu Wydziału Teologicznego 2021-06-28
254 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia centralnego systemu ewidencji, archiwizacji i upowsze... 2021-06-01
253 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu systemu biblioteczno-informacyjnego Uni... 2021-06-01
250 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów z ustawą i st... 2021-05-25
221 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością 2021-05-25