Dokumenty wg tagu: komputery

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2023 Decyzja Prorektora Decyzja 7/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia sprzęt... 2023-03-02
332 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia ... 2022-08-29
166 2022 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 38/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora UKSW w sprawie zawierania umów o o... 2022-05-04
84 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 12 A/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zakup sprzętu komputerowego 2011-01-27
87 2006 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystnie... 2006-03-02
82 2006 Decyzja Rektora Decyzja nr 1/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej... 2006-01-16
47 2002 Decyzja Rektora Decyzja Nr 10/2002 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2002 r. w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. komputeryzacji 2002-10-30