Dokumenty wg tagu: kierunki studiów

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
73 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 16/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przyporządkowania kierunku elektroniczne zarządzanie dokumentacją studi... 2024-03-21
72 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 15/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr 83/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2024-03-21
490 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-11-27
211 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 83/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2023-06-02
210 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 82/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2023-06-02
209 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 81/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademicki... 2023-06-02
208 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 80/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów jednolitych magisterskich o profilu ogólnoaka... 2023-06-02
207 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 79/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim ... 2023-06-02
406 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 97/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 października 2022 r. w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów Filologia na Filologia klasy... 2022-10-11
188 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 49/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie limitów miejsc na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studió... 2022-05-25