Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
231 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 159/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Psychologicznych Podstaw Wychowania w... 2020-03-11
230 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 158/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Historii Wychowania i Dziejów Oświaty w... 2020-03-11
229 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 157/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Filozofii i Socjologii Wychowania w In... 2020-03-11
228 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 156/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Pedagogiki Specjalnej w Instytucie Pe... 2020-03-11
227 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 155/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Resocjalizacji i Profilaktyki Społecz... 2020-03-11
226 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 154/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszko... 2020-03-11
225 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 153/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika katedry Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pe... 2020-03-11
224 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 152/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ekonomii w Instytucie Ekonomii i Finan... 2020-03-11
209 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 150/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ekonomii Menedżerskiej w Instytucie Ek... 2020-03-11
208 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 149/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Finansów w Instytucie Ekonomii i Finans... 2020-03-11