Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
569 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 295/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych w Uniwersytecie ... 2020-09-17
556 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 293/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i A... 2020-09-09
540 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 291/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Nauki o rodzinie na Wydziale Studiów... 2020-09-04
539 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 290/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Prawo kanoniczne na Wydziale Prawa K... 2020-09-04
538 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 289/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu... 2020-09-04
537 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 288/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. studenckich i kształcenia Wydziału Prawa ... 2020-09-04
536 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 287/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 187/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2020-09-04
535 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 286/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stef... 2020-09-04
533 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 259/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Komunikacji i Promocji 2020-09-03
532 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 258/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora ds. Rozwoju 2020-09-03