Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
524 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 150/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 grudnia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 120/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2019-12-04
522 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 149/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ochrona środowiska na Wydziale Filo... 2019-12-02
521 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 148/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Psychologia na Wydziale Filozofii C... 2019-12-02
520 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 147/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Filozofia na Wydziale Filozofii Chr... 2019-12-02
519 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 146/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym... 2019-12-02
518 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 145/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Ochrona dóbr kultury i środowiska n... 2019-12-02
517 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 144/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Historia na Wydziale Nauk Historycz... 2019-12-02
516 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 143/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Archiwistyka i zarządzanie dokument... 2019-12-02
515 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 142/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Archeologia na Wydziale Nauk Histor... 2019-12-02
514 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 141/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie powołania Kierownika kierunku Historii sztuki na Wydziale Nauk Hi... 2019-12-02