Dokumenty wg tagu: powołanie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
924 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 41/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Rady Archiwu... 2020-11-30
923 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 412/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Społeczno ... 2020-11-30
922 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 411/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Społeczno ... 2020-11-30
919 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 408/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 236 /2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2020-11-27
917 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 406/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach projektu „Deinstytucjonal... 2020-11-27
886 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 399/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 87/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2020-11-16
878 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 301/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania ks. bp. dr. Witolda Mroziewskiego na członka Rady Ucz... 2020-11-05
861 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 398/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie powołania kierownika ścieżki kształcenia w zakresie pedagogiki w ... 2020-11-05
879 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 302/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania prof. dr. hab. n. med. Henryka Skarżyńskiego na czło... 2020-11-05
877 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 300/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie powołania dr. Piotra Jednaszewskiego na członka Rady Uczelni U... 2020-11-05