Dokumenty wg tagu: zespół zadaniowy

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
486 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 143/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem „Multidyscyplinarne Ce... 2022-11-18
225 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zada... 2022-06-17
428 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 47/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu zad... 2021-10-01
412 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 108/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu „FROM CURE... 2021-09-29
370 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 104/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 września 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 400/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń... 2021-09-08
919 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 408/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 236 /2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2020-11-27
914 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 403/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 11/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2020-11-27
908 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 401/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu „Developing... 2020-11-25
907 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 400/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie utworzenia Zespołu Zadaniowego ds. realizacji projektu „Promotin... 2020-11-25
475 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 236/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapi... 2020-07-29