Dokumenty wg tagu: wniosek

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
397 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 49/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 października 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o Indywidualną Organizację Studiów 2019-10-10
221 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 126/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania uzasadnienia wniosku Rektora o nagrodę Prezesa Rady M... 2019-06-28
58 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 4/2010 Rektora UKSW z dnia 8 stycznia 201... 2019-02-25
337 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 136/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o... 2018-12-28
296 2018 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 18/2018 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ... 2018-11-08
70 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 23/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o Nagrodę Min... 2018-03-27
291 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 15/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ... 2017-10-23
290 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 14/2017 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ... 2017-10-23
91 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 41/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Rektora z wnioskiem o Nagrodę Mini... 2016-03-10
217 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Rektora UKSW z wnioskiem o nadanie Krzyża... 2015-05-22