Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 84/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej rocznego sprawozdania efektów działalności naukowej Instytutu Nauk Prawnych ... 2024-02-27
19 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia n... 2024-01-30
18 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia n... 2024-01-30
17 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 18/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania awansowego na stanowisko naukowo-badawcze adiunkta na cz... 2024-01-30
16 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 17/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko naukowo-badawcze asystent... 2024-01-30
15 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 16/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko naukowo-badawcze adiunkta... 2024-01-30
14 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 15/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko naukowo-badawcze adiunkta na Wydziale Prawa i ... 2024-01-30
13 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej 2024-01-30
12 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 83/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na stano... 2024-01-30
11 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 82/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej rozstrzygnięcia postępowania awansowego na stanowisko naukowo-badawcze adi... 2024-01-30