Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
30 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 94/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na s... 2024-02-27
29 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 93/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim Pani mgr Kingi Jaszczyk 2024-02-27
28 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 92/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego Panu mgr. Adrianowi Dziekanowi 2024-02-27
27 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 91/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Wiolety Wasil-Ruseckiej 2024-02-27
26 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 90/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Wiolecie Wasil-Ruseckiej 2024-02-27
25 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 89/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego Pani mgr Wiolecie Wasil-Ruseckiej 2024-02-27
24 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 88/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Wiolecie Wasil-R... 2024-02-27
23 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 87/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Marc... 2024-02-27
22 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 86/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu sprawie o nadanie stopnia doktora habil... 2024-02-27
21 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 85/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej planu rozwoju naukowego badań Instytutu Nauk Prawnych UKSW na rok 2024 r. 2024-02-27