Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
40 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 100/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Kingi Jaszczyk 2024-03-12
39 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 99/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Kindze Jaszczyk 2024-03-12
38 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 98/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Małgo... 2024-03-12
37 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 97/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Katar... 2024-03-12
36 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 96/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Agnie... 2024-03-12
35 2024 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie trybu realizacji staży naukowo-badawczych w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW 2024-03-12
34 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 23/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko naukowo - badawcze asystenta na Wyd... 2024-02-27
33 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na stanowisko naukowo... 2024-02-27
32 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na stanowisko n... 2024-02-27
31 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 95/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko naukowo - badawcze asystenta na Wydziale P... 2024-02-27