Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
153 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 21/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora Pani mgr Katarzynie Belińskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyp... 2023-11-21
152 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora Panu mgr. Maciejowi Barmoszowi w dziedzinie nauk społecznych w dyscyp... 2023-11-21
151 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany sekretarza w komisji doktorskiej do przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy dokt... 2023-11-21
150 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany sekretarza w komisji doktorskiej do przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy dokt... 2023-11-21
149 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany egzaminatora z dyscypliny podstawowej, zmiany członka komisji w dyscyplinie dodatkow... 2023-11-21
148 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej Pa... 2023-11-21
147 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pana mgr. Mirosława Sanka 2023-11-21
146 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Kingi Jaszczyk 2023-11-21
145 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. ... 2023-11-21
129 2023 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 1/2023/2024 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 października 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad dotyczących przebiegu i ustalania wyniku egzaminu dy... 2023-10-25