Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
173 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 6/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na stanowisku badaw... 2023-11-21
172 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 5/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania awansowego na stanowisko badawczo–dydaktyczne na Wydziale Praw... 2023-11-21
171 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania awansowego na stanowisko badawczo–dydaktyczne na Wydzial... 2023-11-21
170 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 38/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora (stanowisko badawcz... 2023-11-21
169 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na stan... 2023-11-21
168 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na stan... 2023-11-21
167 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej wszczęcia postępowania awansowego na stanowisko badawczo–dydaktyczne na W... 2023-11-21
166 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie opinii dotyczącej rozstrzygnięcia postępowania awansowego na stanowisko badawczo-dydaktyczn... 2023-11-21
165 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o utworzeniu nowej Katedry: - Katedra Postępowania Sądowo- Administracyjne... 2023-11-21
164 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie zmiany członka komisji doktorskiej do przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy doktorski... 2023-11-21