Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
193 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 51/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mirosława Sanka 2023-12-12
192 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 50/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Kingi Jaszczyk 2023-12-12
191 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie w powołania komisji doktorskiej do przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej Pa... 2023-12-12
190 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej Pani... 2023-12-12
189 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej Pani... 2023-12-12
188 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 46/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej Pani... 2023-12-12
187 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 45/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie w powołania komisji doktorskiej do przyjęcia i dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej Pa... 2023-12-12
186 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 44/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Ale... 2023-12-12
185 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 43/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Ja... 2023-12-12
184 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 42/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pani mgr Ale... 2023-12-12