Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
203 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 61/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Panu mgr. Patrykowi Hillowi 2023-12-12
202 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 60/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Panu mgr. Jędrzejowi Grabowskiemu 2023-12-12
201 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 59/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Panu mgr. Krzysztofowi Dąbrowskiemu 2023-12-12
200 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 58/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Pani mgr Katarzynie Brzostek 2023-12-12
199 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 57/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Indywidualnego Planu Badawczego Panu mgr. Tomaszowi Bojanowskiemu 2023-12-12
198 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 56/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii co do zgłoszenia rozprawy doktorskiej Pani dr Dagmary Gut 2023-12-12
197 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 55/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia promotora Panu mgr. Wojciechowi Wydymańskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dys... 2023-12-12
196 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 54/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Śliwoskiej 2023-12-12
195 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 53/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Śliwoskiej 2023-12-12
194 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 52/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Aleksandry Śliwoskiej 2023-12-12