Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
153 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 41/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Gie... 2017-11-21
152 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 40/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Barbary Giertych 2017-11-21
151 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 39/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2016 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Pawłowi Jarosowi 2017-10-17
150 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 38/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie specjalnych dodatków wydziałowych dla pracowników zatrudnionych na Wydziale Praw... 2017-10-17
149 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 37/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na po... 2017-10-17
148 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 36/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia kalkulacji finansowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (budżet... 2017-10-17
147 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 35/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie pracowników WPiA UKSW na stan... 2017-10-17
146 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 34/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku ... 2017-10-17
145 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 33/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Pr... 2017-10-17
144 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 32/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 październik 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej ... 2017-10-17