Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
34 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 196/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana mgr. Mateusza Leźnickiego na stanowisku asystent... 2017-06-27
33 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 195/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana mgr. Adama Buczkowskiego na stanowisku asystenta... 2017-06-27
32 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 194/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowego postępowania kwalifikacyjnego na ... 2017-06-27
31 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 193/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych 2017-06-27
30 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 192/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia Pani prof. UKSW dr hab. Elżbiety Karskiej na recenzenta rozprawy doktorsk... 2017-06-27
29 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 191/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Panu mgr. Bartoszowi Marcinkowskiemu stopnia doktora nauk prawnych w zakresie... 2017-06-27
28 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 190/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie nadania Panu mgr. Krzysztofowi Masło stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2017-06-27
27 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 189/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego w sprawie nadania Panu mgr. Radosławowi Kołatkowi stopnia dok... 2017-06-27
26 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 188/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego w sprawie nadania Panu mgr. Arkadiuszowi Mrozowi stopnia dokt... 2017-06-27
65 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 187/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 6 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 101/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia ... 2017-06-06