Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
71 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 41/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Bartosza Ma... 2016-11-08
70 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 40/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Bartosza Marcinkowskiego 2016-11-08
69 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 39/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 listopada 2016 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego w sprawie nadania Panu mgr. Leszkowi Muratowi stopnia dokt... 2016-11-08
68 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 38/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie poparcia wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za w... 2016-09-20
67 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 37/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dof... 2016-09-20
66 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 36/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały 62/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 23 lutego... 2016-09-20
65 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 35/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przedłużenia zatrudnienia Pana dr. Bartosza Majchrzaka na stanowisku adiunkta w Kate... 2016-09-20
64 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 34/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przedłużenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Dyplomatycznego i Dyp... 2016-09-20
63 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 33/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Międzynarodowego i... 2016-09-20
62 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 32/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora zwyczajneg... 2016-09-20