Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
121 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 91/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana mgr. Macieja Szmigiero na stanowisku asystenta w... 2016-12-13
120 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 90/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Bartoszowi Majchrzakowi 2016-12-13
119 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 89/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Leszka Murata 2016-12-13
118 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 88/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Leszka Murata 2016-12-13
117 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 87/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Ś... 2016-12-13
116 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 86/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Krzysztofa Świtały 2016-12-13
115 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 85/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie warunków odbywania indywidualnego planu studiów i programu kształcenia na kierunkach ... 2016-11-08
114 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 84/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na podstawie umowy o dzieło l... 2016-11-08
113 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 83/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia kalkulacji finansowej (budżetu) studiów podyplomowych „Ochrona danych osobo... 2016-11-08
112 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 82/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie specjalnych dodatków wydziałowych dla pracowników zatrudnionych na Wydziale Prawa i ... 2016-11-08