Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 111/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie obowiązku zaliczania przedmiotu „Stylistyka praktyczna języka polskiego dla cudzoziemców”... 2016-06-07
10 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 110/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku stu... 2016-06-07
9 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 109/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 165/2012/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studió... 2016-06-07
8 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 108/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zagadnień egzaminacyjnych na egzamin kończący studia podyplomowe „Przestępc... 2016-06-07
7 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 107/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia zagadnień egzaminacyjnych na egzamin kończący studia podyplomowe „Prawo dow... 2016-06-07
6 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 106/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia programu studiów podyplomowych „Ochrona danych osobowych i informacji nieja... 2016-06-07
5 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 105/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia listy wykładów monograficznych i konwersatoriów na kierunkach Prawo, Adminis... 2016-06-07
4 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 104/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych i informac... 2016-06-07
3 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 103/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 84/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 19 kwietnia ... 2016-06-07
2 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 102/2015/2016 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia Pana dr. Kamila Czaplickiego do pełnienia funkcji recenzenta prac dyplomo... 2016-06-07