Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
29 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 53/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w przedmiocie odwołania Pana dr. Bogusława Ulijasza od uchwały nr ... 2021-03-30
28 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 52/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w przedmiocie odwołania Pana dr. Tomasza Chłopeckiego od uchwały n... 2021-03-30
27 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 51/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Beacie Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz 2021-03-30
26 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 11/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do projektu programu studiów oraz sylwetki absolwenta na kierunku St... 2021-03-30
25 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 10/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia postępowań kwalifikacyjnych na Wydziale Prawa ... 2021-03-30
24 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 9/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania Wydziałowej Rady Biznesu 2021-03-30
23 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 50/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Dyscypliny Nauki Prawne ds. oceny pracowniczej 2021-02-23
22 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 49/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Radosława Koł... 2021-02-23
21 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 48/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Radosława Kołatka 2021-02-23
20 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 47/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr Moni... 2021-02-23