Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
176 2019 Uchwała Uchwała nr 238/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Łukaszowi Żarnowcowi 2019-06-25
175 2019 Uchwała Uchwała nr 237/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. St... 2019-06-25
174 2019 Uchwała Uchwała nr 236/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Aga... 2019-06-25
173 2019 Uchwała Uchwała nr 235/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Bea... 2019-06-25
172 2019 Uchwała Uchwała nr 234/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Celestino... 2019-06-25
171 2019 Uchwała Uchwała nr 233/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie projektu efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych „Analityka danych w sekt... 2019-05-21
170 2019 Uchwała Uchwała nr 232/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o wyrażenie zgody na utw... 2019-05-21
169 2019 Uchwała Uchwała nr 231/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie projektu efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych „Administrowanie podmiot... 2019-05-21
168 2019 Uchwała Uchwała nr 230/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o wyrażenie zgody na utw... 2019-05-21
167 2019 Uchwała Uchwała nr 229/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teo... 2019-05-21