Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
39 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 63/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesor... 2021-03-30
38 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 62/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Łukasza Rosiaka 2021-03-30
37 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 61/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Karlikowskiego 2021-03-30
36 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 60/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Karliko... 2021-03-30
35 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 59/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Miś... 2021-03-30
34 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 58/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Aleksandry Miśkie... 2021-03-30
33 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 57/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Sławomiry Kota... 2021-03-30
32 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 56/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Sławomiry Kotas-T... 2021-03-30
31 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 55/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Filipa Maniko... 2021-03-30
30 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 54/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Filipa Manikowsk... 2021-03-30