Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
97 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr... 2022-10-04
96 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. dotycząca wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia dr hab. w dziedz... 2022-10-04
95 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie nauk społecznych w... 2022-10-04
94 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk... 2022-10-04
93 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk... 2022-10-04
92 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nau... 2022-10-04
91 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Planie rozwoju naukowego badań w dyscyplinie nauki prawne UKSW na l... 2022-10-04
90 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 4 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju badań w dyscyplinie nauki prawne na lata 2022-2025 Instytu... 2022-10-04
89 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 109/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia Pani mgr Marty Gontarz-Dobrowolskiej na stanowisk... 2022-06-21
88 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 108/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Aleksandra Szpojankowskiego 2022-06-21