Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
49 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej uchwały rekrutacyjnej 2022/2023 oraz uchwały o olimpiadach i... 2022-05-17
48 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 20/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej otwarcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodo... 2022-05-17
47 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 19/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie opinii dotyczącej otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta (na zastępstwo) w Katedrze Pra... 2022-05-17
46 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 18/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia 2022-05-17
45 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 17/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie postepowania kwalifikacyjnego - przedłużenie zatrudnienia 2022-05-17
44 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 16/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania awansowego 2022-05-17
29 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 20/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie procedury hospitacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Ka... 2022-05-13
43 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 75/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowanego postępowania kwalifikacyjnego na Wydziale... 2022-03-29
42 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 74/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zmiany egzaminatora w komisji egzaminacyjnej z języka włoskiego Pana mgr Mateusza Kruczkowskiego 2022-03-29
41 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 73/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zgody na poprawkowy termin egzaminu z dziedziny podstawowej - historii ustroju i prawa w Polsce... 2022-03-29