Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
24 2017 Uchwała Uchwała nr 9/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze P... 2017-09-05
23 2017 Uchwała Uchwała nr 8/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska nauk... 2017-09-05
22 2017 Uchwała Uchwała nr 7/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profes... 2017-09-05
21 2017 Uchwała Uchwała nr 6/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profes... 2017-09-05
20 2017 Uchwała Uchwała nr 5/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 5 września 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku profe... 2017-09-05
19 2017 Uchwała Uchwała nr 4/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 5 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Cywilnego 2017-09-05
18 2017 Uchwała Uchwała nr 3/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 5 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Cywilnego 2017-09-05
17 2017 Uchwała Uchwała nr 2/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 5 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Postępowania Cywilnego 2017-09-05
16 2017 Uchwała Uchwała nr 1/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 5 września 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego 2017-09-05
53 2017 Uchwała Uchwała nr 215/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę 158/2012/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z 4 czerwca 2013 r. ... 2017-06-27