Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
196 2019 Uchwała Uchwała nr 258/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia osób ze stopniem naukowym doktora do prowadzenia seminariów dyplomowych,... 2019-06-25
195 2019 Uchwała Uchwała nr 257/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr. Da... 2019-06-25
194 2019 Uchwała Uchwała nr 256/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego w przewodzie doktorskim Pana m... 2019-06-25
193 2019 Uchwała Uchwała nr 255/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana... 2019-06-25
192 2019 Uchwała Uchwała nr 254/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pan... 2019-06-25
191 2019 Uchwała Uchwała nr 253/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Panu dr. hab. Przemysławowi Dąbrowskiemu,... 2019-06-25
190 2019 Uchwała Uchwała nr 252/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Annie Tarwackiej, prof. UKSW 2019-06-25
189 2019 Uchwała Uchwała nr 251/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Panu mgr. Pawłowi Szymankowi stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-06-25
188 2019 Uchwała Uchwała nr 250/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Panu mgr. Piotrowi Burczaniukowi stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-06-25
187 2019 Uchwała Uchwała nr 249/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania Pani mgr Natalii Niklińskiej stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-06-25