Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 2019 Uchwała Uchwała nr 79/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Sekretarza Redakcji czasopisma „Zeszyty Prawnicze” 2019-01-15
15 2019 Uchwała Uchwała nr 78/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany na stanowisku Sekretarza Redakcji Kwartalnika Naukowego Studentów i Doktorantó... 2019-01-15
14 2019 Uchwała Uchwała nr 77/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia niektórych czynności w postępowaniu o nadanie tytułu ... 2019-01-15
13 2019 Uchwała Uchwała nr 76/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora Pani dr hab. Jadwidze Pazdan, prof. UKSW 2019-01-15
12 2019 Uchwała Uchwała nr 75/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nadania Panu mgr. Oskarowi Kaneckiemu stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-01-15
11 2019 Uchwała Uchwała nr 74/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Klary Dygaszewicz oraz wyznaczeniu promotora 2019-01-15
10 2019 Uchwała Uchwała nr 73/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Natalii Niklińskiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-01-15
9 2019 Uchwała Uchwała nr 72/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Magdaleny Chmieleckiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-01-15
8 2019 Uchwała Uchwała nr 71/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profe... 2019-01-15
7 2019 Uchwała Uchwała nr 70/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych Panu dr. ha... 2019-01-15