Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
121 2019 Uchwała Uchwała nr 183/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Katarzyny Adydan oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
120 2019 Uchwała Uchwała nr 182/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Aleksandry Kalkowskiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
119 2019 Uchwała Uchwała nr 181/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Anny Chciałowskiej oraz wyznaczeniu promotora 2019-04-26
118 2019 Uchwała Uchwała nr 180/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania Pani mgr Oldze Kotowskiej stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-04-26
117 2019 Uchwała Uchwała nr 179/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Katarzynie Roszewskiej 2019-04-26
116 2019 Uchwała Uchwała nr 178/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na podstawie umowy o dzieło ... 2019-04-16
115 2019 Uchwała Uchwała nr 177/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie propozycji wysokości opłat na rok akademicki 2019/2020 za odpłatne usługi edukacyjne... 2019-04-16
114 2019 Uchwała Uchwała nr 176/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na określone st... 2019-04-16
113 2019 Uchwała Uchwała nr 175/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu zajmowanych stanowisk pracownikom WPiA UKSW 2019-04-16
112 2019 Uchwała Uchwała nr 174/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie Pani prof. UKSW dr hab. Moniki G... 2019-04-16